Inschrijfformulier

Beste muzikant,

Leuk dat je je wilt inschrijven voor een proefles bij onze muziekschool! Tijdens de proefles kun je ervaren hoe het is om les te krijgen van één van onze docenten. Na het invullen van onderstaand formulier, nemen wij binnen 7 dagen contact met je op. Mocht je hierover nog vragen hebben, kun je altijd contact opnemen per telefoon of mail.

Telefoonnummer: 06-22977120
E-mail: info@muziekpakhuis049.nl

NIEUWE CURSIST
Achternaam
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geslacht Man Vrouw
Telefoon
Mobiel
E-mailadres
Bijzonderheden
Instrumentkeuze
Akoestische gitaar
Electrische gitaar
Basgitaar
Piano
Klavarskribo
Keyboard
Accordeon
Drummen
Zingen


HOE BENT U MET MUZIEKPAKHUIS049 IN AANRAKING GEKOMEN?
Via huis – aan – huis verspreiding
Via vrienden/kennissen die al lessen bij het Muziekpakhuis049
Via de krant
Via de website
Via school
Via Muziekhandel Van Gerven
Via Flatscreen 't Stationneke
SIRIS kabelkrant
SIRIS website
Anders, nl.


GEGEVENS BETALINGSPLICHTIGE
Achternaam/voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiel
Emailadres


MACHTIGING
Ondergetekende machtigt hierbij Muziekpakhuis049 om het lesgeld per maand van onderstaand (post-)bankrekeningnummer af te schrijven. Ondergetekende is bekend met het feit, dat indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 56 dagen bij zijn/haar giro- of bankkantoor opdracht kan geven, het bedrag terug te boeken. Bij het beëindigen van de lessen door ondergetekende vervalt automatisch de aan Muziekpakhuis049 verleende machtiging.

Geeft u Muziekpakhuis049 een machtiging? Ja
Nee
IBAN Rekeningnummer


Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden